top of page

CPH-PEK

A DAY AT THE OFFICE

[Kontor, 2019]

Udarbejdet i samarb. 

PAPIR·POET H.V. Jensen / HEBIINU & STEN·POET METTE SAABYE

FREMSTILLET TIL BIENNALEN FOR KUNSTHÅNDVÆRK & DESIGN 2019

2019-08-29 15.28.36-1.jpg

DK Vi har forholdt os konkret og uforbeholdent optimistisk til den sære og noget nedadskruende biennaletekst "Fællesskab".

Vi har specielt hæftet os ved et par yderst interessante sætninger: "Objekter, fysiske og virtuelle til tilbedelse, til handling, til trøst, til eftertanke, til overlevelse..."

"Det er alvor, Der er langt til Mars-og du har ikke råd til billetten..."

Vi ved ikke om vi er i stand til at tilbede noget, trøste eller overleve. Men vi arbejder ihærdigt på sagen.

Vi vil stemple med vores egne instrumenter, tegn og typografi.

Kommunikere på tværs af grænser, etablere nye fællesskaber og nærme os vores M·A·R·S sammen.

Budskabet må ud af kontoret... NU!

M·A·R·S =

MOBILT · ARKIV · for · RUMMELIGT · SELSKAB

ENG We have tackled the somewhat peculiar and gloomy biennale text about 'community' in a candid positive and concrete manner.

We have focused predominantly on these extremely interesting extracts: "Objects, physical and virtual - for worship, for action, for comfort, for reflection, for survival..."

"This is serious, Mars is far away - and you can't afford the ticket..."

We are not sure whether we will be able to worship anything, comfort anyone or survive for that matter. But, we will work hard on it.

We will stamp with our own tools, symbols and typography. 

Communicate across borders, establish new communities and move closer to our M·A·R·S together. The office has a message to share, and it's NOW!

M·A·R·S

MOBIILE · ARCHIVE · for · ROOMY · SOCIETY

 

(Exhibited at) 

Biennale for Crafts & Design, April 2019

(Supported by) 

Fotografi af Dorte Krogh

A DAY AT THE OFFICE

HV_Jensen_Saabye01 INSTAGRAM copy.jpg
HV_Jensen_Saabye02 INSTAGRAM copy.jpg
2019-04-17 13.40.39-1.jpg
2019-04-18 14.38.31-1.jpg
2019-04-17 16.45.39-1.jpg
2019-03-13 13.29.05 copy.jpg
2019-02-28 15.08.43-1.jpg
2019-05-04 13.14.26-2.jpg
2019-03-21 11.39.17-1.jpg
bottom of page